Amaç

Türkiye’de meydana gelen politik olayları, mikro ve makro bazda ekonomik ilişkileri, kültürel işbirlikleri, toplumsal ve askeri süreçleri ülkemiz ve halkımızın çıkarları çerçevesinde izlemek ve tahlil etmek, küresel ve bölgesel olayları ve gelişmeleri değerlendiren stratejik çalışmalar gerçekleştirmektir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine, geniş bir bakış açısı, toplumsal-siyasal bir perspektif, rasyonel ve disiplinli bir anlayışla derinlemesine analizler yapabilme özellikleri kazandırmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte; somut projeler, stratejiler ve politika seçenekleri koymayı hedeflemektedir. Bu araştırmalar konferans, panel, sempozyum, açık oturum, söyleşi vb. etkinlikler aracılığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine aktarılacaktır.