Topluluklar

Konu Bazlı Topluluklar

1-Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu

Bu topluluğun amacı, girişimcilik ve kariyer konulu etkinlikleri düzenlemek ve kulüp üyelerinin bu konularda gelişimini sağlamaktır.

2-Sanayi, Enerji ve Ekonomi Topluluğu

Bu topluluğun amacı, sanayi, enerji ve ekonomi konulu etkinlikleri düzenlemek ve kulüp üyelerinin bu konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

3-Siber Güvenlik  Topluluğu

Bu topluluğun amacı, siber güvenlik konulu etkinlikleri düzenlemek, bu alandaki gelişmeleri takip ederek ülkemizin bu alandaki gelişimine katkı sunmak ve kulüp üyelerinin bu alanda gelişimini ve bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

4-Tarih ve Türk Dünyası Araştırma Topluluğu

Bu topluluğun amacı, tarih ve Türk Dünyası konulu etkinlikleri düzenlemek ve bu konularda araştırma yaparak kulüp üyelerinin bu konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

5-Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Bu topluluğun amacı, uluslararası ilişkiler konulu etkinlikleri düzenlemek, bu alanda yeni stratejiler üretmek ve kulüp üyelerinin bu konularda bilgi sahibi olmasını ve uluslararası strateji geliştirebilmesini sağlamaktır.

6-Yenilikçi Düşünce Topluluğu

Bu topluluğun amacı, yenilikçi düşünce alanındaki etkinlikleri düzenlemek ve kulüp üyelerinin bu konularda gelişimini ve bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Özel Topluluklar

1-Dış İlişkiler Topluluğu

Bu topluluğun amacı, kulubümüzün aynı isimle diğer üniversitelerde de açılmasını sağlayarak kulübümüze kurumsal bir yapı kazandırmaktır.

2-Sosyal İlişkiler Topluluğu

Bu topluluğun amacı, sosyal etkinlikler düzenleyerek kulüp üyeleri arasında kaynaşmayı sağlamaktır.